Målbilder motiverar

Tydlig målbild
Att definiera en tydlig målbild är av stort vikt under alla lyckade förändringsprocesser. En konkret målsättning gör det enklare att beräkna vilka insatser som krävs för att målet skall uppnås. Jämför med ett fotbollslag: det är viktigt att veta på vilken planhalva målet skall göras och vilken planhalva som ska försvaras. Det skulle få en förödande konsekvens om man inte var helt säker. Ingen skulle vilja ha en sådan spelare i sitt fotbollslag.
Du är med din kropp och dina tankar ditt eget lag. Påminn dig ständigt om dina framsteg och vart du är på väg genom att plantera ut positiva visuella frön i din närmiljö . Dessa påminnare fungerar som förstärkningsattribut och påminner dig om ditt mål. Häng t ex upp några favoritplagg i rätt storlek på en plats där du ofta passerar i hemmet. De kläder som du en gång trivts så bra i! Och bli medveten kring hur just den känslan känns i kroppen.
Genom att ge dig själv belöningar, som inte innefattar mat eller dryck då du lyckats uppnå delmål, skickar du tydliga signaler till hjärnan som stärker ditt nya beteende.
Källa: Bilden är från Miss Selfridge

Share this post