Hur stress kan påverka din viktminskning

Vad händer i kroppen vid stress?

Vid stress involveras i första hand det sympatiska nervsystemet och binjurarna. Det sympatiska nervsystemet tillhör kroppens autonoma nervsystem, som man inte kan kontrollera med viljan. Binjurarna sitter ovanför njurarna och de tillverkar stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol. När hjärnan tolkar en situation som stressfull skickas impulser genom kroppens stressystem bestående av nerver och hormoner. Dessa impulser sätter igång en mängd olika reaktioner i kroppen vars uppgift är att åtgärda den krävande situationen. Hjärtat börjar slå snabbare för att mer blod ska kunna pumpas runt till de organ som behöver extra blod under stressen. Blodet omfördelas från mage och tarm till muskler, hjärta och lungor. Samtidigt dras blodkärlen ihop och blodets levringsförmåga ökar. På det sättet är kroppen förberedd för möjliga skador som kan ge blödningar. Stressystemet ser till att andningen blir snabbare och djupare så att syresättningen av blodet ökar i muskler och andra organ.

Stress leder också till att frisättningen av fettsyror och socker, som ger energi till muskler och organ, ökar. Vid kortvarig stress stärks immunförsvaret som skydd mot angrepp, men vid långvarig stress utan återhämtning sker istället en försvagning av immunförsvaret. Halten av stresshormoner ökar, medan nivån av köns- och tillväxthormoner i blodet minskar. Vid stress förstärks vissa funktioner i kroppen som behövs just då, medan andra funktioner som till exempel matsmältning, tonas ned. Forskningsresultat visar att den som har bra sovvanor och låga stressnivåer har från början lättare att gå ner i vikt under hela viktminskningsperioden. En anledning kan, enligt forskarna, vara att personer som sover för lite och är stressade inte har tid och ork att göra en förändring i sina beteenden. Samtidigt kan viljan att gå ner i vikt vara stressande i sig. Vissa personer i studien blev mindre stressade allterftersom de gick ner i vikt.

Vilka faktorer ökar vår stress?

Perfektionism. Förväntningarna på dig själv att uppträda oklanderligt på de flesta områden i ditt liv. Krav på dig själv att känna ”rätt” och tänka ”rätt” hela tiden.

Svart-vitt tänkande. Allt eller inget, antingen är allt rätt eller fel och du dömer både dig själv och andra hårt.

Försummelse av fysiska behov. Otillräcklig vil, dryck, sömn, motion, näring, stimulans och avslappning.

Försummelse av känslomässiga behov. Isolering, döljer känslor, arbetar för mycket, umgås med människor som du inte kan vara dig själv med. Tidigare erfarenheter som styr och begränsar dina val.

Om du försöker gå ned i vikt, försök också reducera stressen i ditt liv.

Share this post