Beräkna ditt Body Mass Index

Ställ in din längd och vikt med hjälp av reglagen.

Undervikt Under 18,5
Normalvikt 18,5 - 24,99
Övervikt 25 - 29,99
Fetma 30 - 39,99
Svår fetma 40 och över.

Mina resultat under min viktminskning

Här kan du ladda ner ett formulär där du kan rita in och följa din vikt på en kurva under din viktminskning med Slanka Viktklubben. Mina resultat -pdf. För att du ska kunna läsa en pdf-fil behöver du ett gratisprogram som heter Acrobat Reader. Detta program finns att ladda ned på Adobes hemsida.

Tänk mer på det du kan uppnå – i stället för det du måste avstå ifrån! Sluta banta – gå ner i vikt och ändra livsstil!
Vad är BMI?

BMI betyder Body Mass Index är ett kroppsligt riktmått på hurvida du ligger i riskzonen för fetma/undervikt eller inte. Man beräknar BMI genom att dividera sin vikt (kg) med sin längd (m) i kvadrat, dvs BMI=vikten/längden². Om man är vältränad och muskulös fungerar inte BMI, samma sak gäller om du är barn, ungdom eller äldre – för då gäller andra rekommendationer.
Gränsvärden för BMI

Viktklasser BMI
Undervikt Under 18,5
Normalvikt 18,5 – 24,99
Övervikt 25 – 29,99
Fetma 30 – 39,99
Ansvarsfriskrivning

Se resultatet som indikation/riktlinje och inte som någon absolut sanning. Beräkningen bygger på förenklad modell av verkligheten och gäller inte för personer under 18 år samt äldre och vältränade. Använd ditt sunda förnuft när du läser av resultatet för din vikt.