Mer om VLCD

Problemet sitter i huvudet och inte i magen

kom-igang-viktminskning-slankaSlanka ger en effektiv och säker hjälp för snabb viktminskning. Men det krävs en stark vilja och attitydförändring från din sida för att resultatet ska bli varaktigt. Träna in en ny attityd: Nu är det allvar, nu tar jag kommandot, nu ska jag ta ansvar för mitt liv.

Vi som arbetar med Slanka hjälper dig att dra upp nya spår i din hjärna, som ska leda till nya, viktiga rutiner. Vi ger dig bra hjälpmedel och stöd – men det är på dig själv det hänger om vår insats ska få långsiktig verkan till en varaktig viktminskning.

Säker viktkontroll

Slanka medverkar i diabetesprojektet “Projekt 600” som startade våren 2012 , www.typ2.se.

Vetenskaplig studie för Slanka VLCD.
Studie ledd av Docent Henrik Forssell och läkaren Erik Norén vid Blekingesjukhuset. Resultaten av studien publiceras i Nutrition Journal.

VLCD (very low calorie diet/lågkaloridiet) är en beprövad och dokumenterad produkttyp, som används på sjukhus och överviktskliniker världen över. Olika studier bekräftar säkerheten. Svensktillverkade Slanka ingår i denna produkttyp och uppfyller Livsmedelsverkets krav på VLCD (livsmedel med mycket lågt kaloriinnehåll för viktminskning).

Omfattande svensk sammanställning över åtgärder för att behandla fetma, gjord av SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, (www.sbu.se) år 2002. Rapporten visar att den bästa långsiktiga viktminskningen erhöll de som motionerade regelbundet och gick ner mycket i vikt i början med hjälp av VLCD i kombination med rådgivning och uppföljning Läs mer här.

VLCD Viktkontroll, Livsmedelsverket Läs mer här.

Studie – VLCD Reports on tasks for scientific cooperation. Collection of data on products intended for use in very-low-calorie-diets. Läs mer här

En licentiatavhandling av Helen Lantz vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg beskrivs i Vårdfacket nr 3, 2005. Två av tre delarbeten handlar om VLCD (very low calorie diet) och båda studierna visade att en VLCD-period i början av viktminskningsprocessen gav bättre resultat såväl initialt som i det längre perspektivet, jämfört med vanlig diet. De visade också att lång uppföljning under sin viktminskning, regelbundna besök med bland annat viktkontroller och samtal gav en bättre bibehållen vikt på lång sikt.

ASPIREMETODEN
Studie om operationsmetod mot övervikt gjord i Karlskrona. Patienterna äter Slanka i 4 veckor innan operation.

 

Dagens Medicin
Läkartidningen

Livsmedelsverket